nlenfrde
 • Besjen
 • Streekmuseum
 • straatfestijn-elsloo1925
 • kruidenierswinkel

Agenda Streekmuseum Elsloo

Klik hier voor de volledige agenda >

logo balk

 • Een prachtig museum over vroegere tijden met enorm enthousiaste medewerkers. Een aanrader!! Zeer leuk voor ouderen. Hier wordt nog op de ouderwetse manier koffie gezet en spek met ei klaargemaakt op verzoek.Lisette van Mulken
 • Hier met een groep een rondleiding gehad. Zeer interessant en goede gids. John Akkermans
 • Geweldige trouwlocatie en zeer vriendelijk personeel dat echt voor je klaar staat ! Linda van de Kleut

Streekmuseum is weer open!

Vanaf dinsdag 15 september zijn we weer open op dinsdag - woensdag - donderdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Sedert de heropening is het drukker dan voorheen. Omdat we ons aan de coronamaatregelen moeten houden kan het wel eens zo zijn u even moet wachten voordat u het museum binnen kunt. U kunt dit voorkomen door te reserveren. RESERVEREN >

Het oude gedeelte (aan de rechterzijde) is niet toegankelijk omdat dit gedeeltelijk wordt heringericht als Informatie- en Kenniscentrum van de Maasvallei. U kunt alleen de nieuwbouw, de vintage keuken en de oude huisjes bezoeken. Daarom is de entreeprijs tot nader order gereduceerd tot 2 euro per persoon in plaats van 4 euro.

Hieronder de richtlijnen bij een bezoek aan ons museum:

 1. Reserveren hoeft niet, maar als u vooraf reserveert bent u verzekerd van toegang met een rondleiding!
 2. Wij zijn verplicht om bij binnenkomst te vragen uw naam en contactgegevens te registreren, ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Uw medewerking hieraan is op vrijwillige basis.
 3. Bij binnenkomst moeten wij verplicht enkele gezondheidsvragen stellen: geen toegang bij verkoudheid of griepachtige klachten.
 4. U dient verplicht de hygiënemaatregelen na te leven: handen ontsmetten bij binnenkomst en na toiletbezoek.
 5. Zoals altijd en overal: 1,5 met afstand tot elkaar en tot onze gidsen.
 6. Wij ontvangen alleen gezinnen of groepen van maximaal 4 personen. In de regel zijn 2 gidsen aanwezig, waardoor per tijdslot het maximaal aanwezige aantal bezoekers 8 bedraagt. VOL=VOL.
 7. Betaling entreeprijs bij voorkeur per pin. De entreeprijs bedraagt (tijdelijk) slechts 2 euro.
 8. Als u een mondkapje wilt dragen, moet u dit zelf meenemen. 
 9. Er is op de grond een route gemarkeerd; u dient deze altijd te volgen.
 10. Na elke rondleiding desinfecteren onze medewerkers deurklinken, toilet etc.

Trampele in Aelse in de corona-tied -Deel 8 -

Versjéíje daag geleeje trampelde ich langs de staasje en ging op éin van de bènk zitte óm mich gêt te raste. In de tíét dat ich dao óm mich haer zaot te kíéke, kaome 2 lektrisse treins langs. Míen gedanke ginge dóe truk nao de tíét wíe ich mit de Mem veur de jèste kjèr mit de trein nao Mestreech bén gegange. En neet mit 'ne lektrisse- mèr mit 'ne stoumtrein. Ich dénk dat 't in 1946 waor.

Op 'ne gezadde daag deeg de mam mich m'n móntóéring aan woo ich m'n kemúúne in gedaon houw. Ich mós nog altíét wénne aan m'n sjoon. Ich houw pës 1944 op klómpe gelóúpe. De sjoon maogde ich alléin mèr op Zóndich aandoon. Ouch m'n zösterke Annemie maogde mit. Veer trampelde mit ós dríeje euver de Steinderwaeg, dae dóe nog neet getart waor, nao de staasje. De Mem gólj de kaertjes. Veer stinge e menúút of 10 te wachte wie ich van de kènjt van Gelaen rouk zaog. Ich houw al dëkker 'ne trein gezeen. Mèr wie dae stoumlokomotief korter bíé kaom, kreeg ich toch waal e bitje flóp. Hae kaom haos rech op ós aaf. En dat dénk woor ummer grwaater. Van alle kènjte spíede hae rouk en stoum. Piepentaere en krakentaere stopde de trein.
Dóe ging 'n deur van de waagon aope en stapde 'ne man óét dae 'n rwai patsj op houw. Hae hólp ós mit instappe. Ich prebeerde op 'n houte bank te gaon zitte. Dat ging mich aevel neet zwa gemaekelik aaf. Die bank waor te hwag veur mich en míen zösterke. Nao gêt gesjraavel lökde 't waal. Míen béin hinge gêt te bêmmele langs de bank. Wíe de trein begoos te vaare, mós ich mich goot vashouwe óm neet van de bank te valle. Dat dénk sjöddelde alle kènjte óét.

Ich zaot aan de róét en zaog wíe veer ónger de brök in Terhaage voore. Effe wíer kaome veer langs de Kníensheuvel. Ongerwaeg flötde de lokomotief 'ne kjèr of víef en zaog ich mit tóére de rouk langs de róét gaon. Dae rouk waor méístes wit mèr mit tóére ouch gans zwart. Ongertösje waor dae man mit z'n rwai patsj weer truk gekómme en houw aan de Mem de kaertjes gevraog. Ich mirkde waal dat de trein helder ging dan míene pap of ich fitsde. Ouch Sjefke Janssen zou 'm neet kénne bíéhouwe en dat waor toch 'ne hjêl gooje fitsrenner. 

Wíe veer in Mestreech aangekómme en óétgestap waore, mós ich van de Mem 'n hènjt van míen zösterke pakke. Ich maogde häör neet mjè loslaote, zag ze. Wíe veer in de staasje kaome, wís ich neet wat ich zaog. Zwa 'ne kemèijer van e gebóé houw ich nog nwats gezeen. 't Waor haos zwa hwag wíe de kirk in Aelse. Bénne in dat gebóé waor 't gelóét ouch gans anges. Wie ich verpópzak bleef staon, pakde de Mem mich bíé 'n hènjt en trók mich mit nao bóéte. Ouch dao zaog ich hóézer die väöl grwaater waore es in Aelse. Ich kaom neet óétgekeeke.

Streekmiuseum Elsloo Trampele Trein naar Maastricht3

De Mem pakde ós nóé alletsjwè bíé 'n hènjt en begoos 'n lang straot in te loupe. Nao 'n menuut of 10 trampele kaome veer bíé 'n brök. Laater höb ich gewêrt dat 't de Servaosbrök waor. Euver 't jèste gedéílte móste veer euver plênk loupe ómdat de brök kepot waor. Der Prúúse houwe de brök in september 1944 gedéíltelik opgeblaoze. Ich houw waal strank want door de plenk haer zaogste de Maas ónger dich doorstruime. Die plenk laoge neet al te vas. Ouch de laene aan beitskènj van dat "vootpaat" rammelde dat 't verrëkde. Dae daag höb ich ouch veur de jèste kjèr mjève gezeen die euver de Maas vlaoge. 

Wie veer euver de brök waore, ginge veer 'ne maeter of 100 wier, rechs in. Veer waore nog géin 50 maeter die straot in of de Mem bleef staon en wees nao 'n deur van e gebóé. Dao mótte veer nao bénne, zag ze. Dit neume ze de poesjenêllekelder. Ze speele híéje mit póppe verhäölkes van Jan Klaose en Ketríen. Van dae Jan Klaose houw ich nog nwats gewert. Ich kénde alléin Tjeu van Harie van Klaose. Mèr good en waal. De Mem gólj kaertjes en veer ginge nao bénne. Nao versjeije menuute ging obbéns 'n bel. Op de búun ginge de gerdíéne aope. Dao sting e saortemënt kas. Ouch van die kas ginge klein gerdíénkes aope en begoos éíne holles te kalle. Ouch zaogste versjeije póppe. Dae Hollenjer begoos e verhäölke te vertëlle en ging mit z'n póppe van lénks nao rechs en op en neer. Mèr die vertëlsekes waore zwa leuk dat op e gegaeve ougenblik eederein begoos te lache. Ouch de grwatte luu. Ich mót zëGGe dat ich mich good verammeseerde en vónj 't erg wie dae Hollènjer óétsjeide mit vertëlle. Dao zeen veer nog dëks truk gegange es veer weer in Mestreech kaome. 

Wie veer weer bóéte stinge, leep de Mem de straot wíer aaf. Dóe kaome veer op e grwat plein. Dat zal waal de Vríéthof zeen gewaes. Dao sting e verrëkdes grwatte kirk. Mèr de Mem sjeen géíne tíét te höbbe. Ze pakde ós weer bíé 'n hènjt en leep wier. Pës veer aan 'n grwatte slechterie kaome. Dao sjwat ze mit ós nao bénne. Wat dóe gebäörde zal ich nwats vanzelaeve vergaete. De vrouw en de man die achter de twanbank stinge, leepe nao de Mem en pwênde die. De Mem zag get taenge die tsjwè en wees nao míé zösterke en mich. Dóe pakde die tsjwè ós vas en begooste ós te knóévele. Zwa hêl dat míé zösterke begoos te bäöke.

Effe laater zaote veer mit ós drieje en die vrouw in de käöke. Dóe wêrde ich dat míéne pap híé e jaor of 8 gewirk houw en híé 't ambach van slêgter geljèrt houw. Hae waor in 1937 nao de Maurits gegange en haet dao baovegrónjts gewirk. Door d'n aorlog houw de Mem en de pap die luu neet mjè kénne zeen. Dae slegter sjreef zich Sjeng Moonen. De naam van de vrouw wéít ich neet mjè. De slegterie laog in de Bosstraot. Wat höbbe veer ós dae naodemiddig in óze geeles mótte hóuwe. Van húíp booterhammevléísj pës vlaai en ouch nog 'ne rómfel búunekes. In Mestreech zeen dat babbelaere, zag die vrouw. Zwaväöl limmenaat höb ich nwats mjè gezuijelt. Verdomme wat höb ich mich dóe begaait. Ze zagte vreuger waal éns: van baove kénste draan veule en van ónger stéít 't op de stool. Zwa waor 't waal.

Wie 't tíét woor óm héíves te gaon, kreeg de Mem 'ne smaer knakweuskes in häör kallebas gedúut. Laater hób ich gewert dat dae Moonen in gans Mestreech beként sting veur z'n knakweuskes. De slechter mit zíen vrouw zeen laater nog dëk op Zóndich in de Groenewald gewaes. Van de trukreis wéít ich niks mjè. Dat kaom ómdat ik verrëkde van de bóékpíen

Mit de kómplemënte van Jo van Sjef van An óét de Hei (van de Platte Aelsenaer) 


De voorgaande Trampel-verhalen van Jo Cobben kunt u hier lezen >

Voetnoot:
Regelmatig ziet u in de tekst woorden staan met de G in hoofdletters. Zoals bijvoorbeeld liGGe of zëGGe of óéteréínlëGGe.
De schrijver doet dat om duidelijk te maken dat het een klank betreft die het midden houdt tussen een g en een k. Je spreekt het uit zoals "egg" in het Engels.

Weer twee boeken online

Vanaf nu staan er weer twee boeken online en die zijn dus gratis te lezen/downloaden. Kijk onder "Publicaties"

Beide boeken zijn geschreven door Elsonaar Jo Cobben, die van het Aelsers plat zijn levenswerk heeft gemaakt.

U vindt hier zijn lijvig woordenboek Nederlands-Aelsers Plat onder de titel "De Platte Aelsenaer" 
Dit woordenboek is doorzoekbaar met de sneltoets Ctrl + F6 (Windows) of Command + F (Apple). Het zoekveld verschijnt rechtsboven in de pdf.
Het boek telt 429 pagina's en het PDF-bestand is 88 mb groot.
Zijn werk werd in 2000 beloond met de Cultuurprijs van de Gemeente Stein.

In 2003 schreef Jo een roman onder de titel "De drie èngele van Aelse"
Drie Elslonaren vertellen in de hemel zoveel goeds over Elsloo dat zij van Petrus toestemming krijgen om op verlof te gaan naar de aarde om het Elsloo van vroeger te vergelijken met het huidige. De roman telt 168 pagina's en het bestand is 24 mb groot.

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Kenniscentrum over Maasvallei in Streekmuseum Elsloo

Foto: De Limburger / Ermindo Armino (embedded)

Er komt een kennis- en informatiecentrum over de Maasvallei in het Streekmuseum in Elsloo. Dit zal, na een verbouwing, worden gehuisvest in de huidige bestuurskamer.

In het centrum is straks informatie te vinden over het ontstaan en de ontwikkeling van de Maasvallei, waarover te weinig bekend is bij de bewoners van nu. Kennis over de 'Gouden Eeuw' van de Maasvaart, de authentieke oude kernen met kastelen en schippersbeurzen en de bewoners door de eeuwen heen is niet bij velen bekend. Het centrum zal de kennis die nu nog aanwezig is delen met het publiek. tegelijkertijd zal het een ontmoetingsplek worden en zal het betrokkenheid en bewustwording genereren bij burgers, recreanten, toeristen en ondernemers.

Er komen visuele en digitale presentaties, een bibliotheek, een werk- en leestafel, een koffiehoek en een minibioscoop. Dit sluit goed aan bij de rest van het museum dat in totaliteit dienst gaat doen als Historiehuis van de Maasvallei. In het museum krijgt men informatie over de historie van de Maasvallei in het algemeen en Elsloo in het bijzonder. Er is aandacht voor landschap, geografie, geologie en cultuurhistorie. Het zal uniek zijn voor de Maasvallei op Nederlandse bodem.

Streekmuseum Elsloo werkt samen met Limburgs Landschap, Domein Elsloo en het Dorpsplatform. De kosten voor het centrum bedragen ongeveer 90.000 euro, die deels worden gedekt met subsidies. In augustus start de voorbereiding en ergens tussen februari en mei volgend jaar moet het bezoekerscentrum open gaan. 

Zie ook artikel in De Limburger van 28.05.2020

Boek: Aanleg Julianakanaal 1935

Aanleg Julianakanaal 1935 omslagU kunt vanaf heden het boek "Aanleg Julianakanaal 1935" gratis lezen / downloaden.

224 pagina's met veel foto's. 
Geschreven door Harie Rouvroye en Louis Schreurs. Eindredactie: Piet Spaan

Een uitgave van Heemkundevereniging Maasstreek uit 1996.
De 1e en enige druk van het boek is al sedert 1996 uitverkocht.

Foto's zijn vrij donker omdat door het professioneel scanbedrijf de nadruk is gelegd op goede leesbaarheid van de tekst. De foto's in het originele boek waren overigens ook al vrij donker.
Heel sporadisch zijn er 2e hands exemplaren op internet te vinden. Gezien de zeldzaamheid worden daar vrij stevige prijzen voor gevraagd.

Hier kunt u nog een powerpoint over de aanleg van het Julianakanaal bekijken >
gebaseerd op bovenstaand boek.


Hieronder unieke beelden uit ca 1930 gefilmd op de Scharberg bij Elsloo waar graafwerkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van het Julianakanaal. Een groot deel van de oude kern van Elsloo werd gesloopt en afgegraven.

Vrijwilliger worden? Graag!

Streekmuseum Elsloo is een onafhankelijke stichting waarvan het bestuur samen met een conservator en met een team van een 30-tal enthousiaste vrijwilligers de organisatie draait. Zonder hen zou het museum niet kunnen functioneren. De vrijwilligers zijn met een aantal taken belast, zoals:

Ontvangst van bezoekers en gasten
Minimaal twee vrijwilligers zijn tijdens openingstijden aanwezig. Zij geven informatie en gidsen bezoekers door het museum en desgewenst door de historische dorpskern. Deze vrijwilligers werken volgen een rooster en kunnen zelf bepalen hoeveel dagdelen zij inzetbaar zijn.

Rondleiden van bezoekers en schoolklassen
Een aantal vaste vrijwilligers houdt zich bezig met het geven van rondleidingen. Voor iedere aanvraag van een school of groep worden zij speciaal begeleid. Op deze manier heeft het museum vaste groepen van diverse scholen die ieder jaar het museum bezoeken.

Activiteitenteam
Diverse vrijwilligers zijn betrokken bij de realisatie van bijzondere projecten, zoals regelmatige thema-exposities en de nostalgische modeshow. Ook zorgen zij voor de promotie en PR. Deze vrijwilligers kunnen ook projectmatig ingezet worden.

Assisteren bij de opbouw van tentoonstellingen, behoud en beheer
Een aantal vrijwilligers houdt zich bezig met taken zoals het beheer van de collectie, de opbouw van tentoonstellingen, het bijhouden van het klein onderhoud.

Daarnaast zijn er nog andere projecten die door vrijwilligers worden uitgevoerd, waaronder de digitalisering van de collectie.

Lees meer

Historische Kalender

Zoek in Delpher

Word museumvriend !

Vrienden van het Streekmuseum Elsloo

Het Streekmuseum Elsloo kan niet zonder de steun van vrienden. Steun die bijdraagt aan het behoud en uitbreiding van de collectie. Een collectie die de leefwijze in de Maaskant laat zien. Een stuk geschiedenis voor ouderen, maar zeker ook voor jonge mensen.

Voor Uw jaarlijkse steun van 25,- euro krijgt U op vertoon van de vriendenpas gratis toegang voor 2 personen tot het museum. Verder wordt U uitgenodigd voor de vriendendag en voor speciale tentoonstellingen waar U wordt rondgeleid door de conservator.

Doet U ook mee?
Voor aanmelding KLIK HIER of mail naar  U kunt ook bellen 046-4376052

Heemkundesnippers

Heemkundesnippers Maasstreek nr.1 oktober 1986 voorzijde

Vanaf oktober 1986 bracht de Heemkundevereniging Maastreek een serie boekjes uit over geologie, archeologie, geschiedenis en folklore van Stein, Elsloo, Urmond en directe omgeving. De boekjes kostten destijds 5 gulden per stuk (2,25 euro)

Deze serie van 31 boekjes staat nu online zodat iedereen hiervan kan genieten en kennis kan opvijzelen.

U vindt de serie HIER >

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Streekmuseum route
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.