nlenfrde
  • kruidenierswinkel
  • Besjen
  • straatfestijn-elsloo1925
  • Streekmuseum

Agenda Streekmuseum Elsloo

logo balk

Gouverneur Theo Bovens bezoekt Streekmuseum Elsloo

Donderdag 19 juli 2018 heeft de gouverneur van Limburg in het kader van zijn surprise-toer 2018 het Streekmuseum in Elsloo bezocht. Het idee achter de surprise-toer is om te kijken welke passie medewerkers van de provincie hebben naast hun reguliere werkzaamheden. Zodoende heeft hij donderdagmiddag Anita van Mulken bezocht in het museum; zij is milieuadviseur voor de provincie, maar daarnaast ook de secretaris van het Streekmuseum.

Anita van Mulken gouverneur Bovens 20180719

Op de foto: Anita en haar baas, gouverneur Theo Bovens (klik voor vergroting)

Anita en de voorzitter van het museum Hugo Luijten hebben de gouverneur rondgeleid in het museum en daarbij ook de plannen voor de toekomst uit de doeken gedaan. Het werd al snel koffietijd en deze hebben we in de herinneringskeuken samen met enkele vrijwilligers van het museum en gasten van het museum gedronken, met een stukje vlaai natuurlijk. De gasten van deze dag zijn woonachtig in La Famille in Elsloo en zij komen geregeld naar het museum om in de herinneringskeuken (keuken is in jaren 50 stijl) letterlijk herinneringen op te halen aan hun jongere jaren. Na een gezellige babbel ging de gouverneur ook heel geduldig met de bewoners op de foto.

gouverneur Bovens bewoners LaFamille 20180719

Op de foto: de gouverneur aan de vlaai met bewoners en vrijwilligers van La Famille (klik voor vergroting)

Daarna hebben we de heer Bovens in onze net geopende nieuwe expositieruimte rondgeleid, waar wij ook terecht trots op zijn. Hij sprak ook enkele keren zijn bewondering uit voor het werk en de passie waarmee bestuur en vrijwilligers het museum levend houden.

De gouverneur vindt het museum dan ook méér dan een streekmuseum, hij noemt het een Historiehuis. Wij vinden dit een groot compliment en zijn er dan ook trots op. 
Het was erg bijzonder om een middag de gouverneur in het museum op bezoek te hebben.

Op de foto: Gouverneur Bovens krijgt tekst en uitleg van voorzitter Hogo Luijten (klik voor vergroting)

gouverneur Bovens Hugo Luijten 20180719

Nieuwbouw Streekmuseum open !

Streekmuseum Elsloo nieuwbouw 2018

Op zondag 1 juli 2018 is de nieuwbouw van het Streekmuseum Elsloo officieel geopend.

Streekmuseum HH41044

Jan Pijpers helpt wethouder Gina van Mulken een handje bij de opening

Na een gedegen voorbereiding en veelvuldig overleg met deskundigen is het gelukt de plannen van de werkgroep inrichting nieuwbouw, bestaande uit vrijwilligers van het museum, te realiseren.

Volgens het principe van "storytelling" wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van het leven langs de Maas en wordt de culturele erfenis van onze voorouders bewaard als verbindend element voor volgende generaties van beide Maasoevers.

Streekmuseum HH41068

Streekmuseum HH41063

Foto's: Henk Helwig, klik voor vergroting

Het publiek is vanaf dinsdag 3 juli op de gebruikelijke openingstijden van harte welkom in de nieuwbouw (tegen de oude entree prijs)

Tijdens het Monumentenweekend op 9 september is Open Dag, met gratis toegang, speurtocht door het museum voor kinderen en het historisch spektakel Aelse anno dertiger jaren.

Hieronder een reportage van Lokale Omroep Stein over de opening.

 

Boek Schippershuis Urmond

boek schippershuis urmondOp 3 juni jongstsleden is een boek over de geschiedenis van het Schippershuis in Urmond, zijn bewoners en de wisselwerking tussen Schippershuis en Urmond in de loop van drie eeuwen verschenen.

De huidige bewoners, Marijke Clerx en Harrie Staal, hebben het boek uitgegeven. De auteurs waren Coen Eggen, Harry Strijkers, Guus Janssen, Rob Janssen en Mark Proosten.

Het boek is te koop voor 20 euro bij o.a. Streekmuseum Elsloo.

Schippershuis Urmond

Piet Pijpers schenkt zijn archeologische collectie aan Streekmuseum

Op 30 mei 2018 hebben Piet Pijpers en het Streekmuseum de schenkingsakte getekend waarmee Piet zijn collectie "Archeologische Collectie Piet Pijpers-Koeveldweg-Heiveldweg" en de daarbij horende artefacten schenkt aan het Museum.

Hiermee wordt het verzamelde levenswerk van Piet eigendom van de stichting, maar Piet zal deze in het museum beheren en onderhouden. Binnenkort zal een tentoonstelling worden ingericht in het Streekmuseum, zodat iedereen van deze unieke collectie kan genieten.

Streekmuseum Elsloo Piet Pijpers schenking 2018

Aanleg Julianakanaal ca 1930

Unieke beelden uit ca 1930 gefilmd op de Scharberg bij Elsloo waar graafwerkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van het Julianakanaal. Een groot deel van de oude kern van Elsloo werd gesloopt en afgegraven.

In memoriam: Harie Rouvroye

"Harie van de veldwachter" 1928 - 2018

Harie Rouvroye

Afgelopen vrijdagmorgen 13 juli 2018 is Harie Rouvroye overleden. Het droevige nieuws bereikte ons tijdens de bestuursvergadering later die dag. Het contrast kon niet groter zijn: tijdens de vergadering was er een positieve en optimistische stemming over het inrichten van de nieuwbouw, de opening van de tentoonstelling op 1 juli j.l. en de plannen voor de toekomst. En dan het bericht dat Harie, na een korte opname in het ziekenhuis in Geleen, onverwacht gestorven is.

Harie was in zijn negentigste levensjaar. Hij was de zoon van de veldwachter en woonde in een ambtswoning die deel uitmaakte van het gemeentehuis. Hij was een nakomertje en had een zus en een broer die meer dan tien jaar ouder waren. Zelf zei hij hierover: “ik ben nooit kind geweest” en “buiten was het voor mij te doen”

Het respect voor zijn ouders en met name zijn vader was groot. Met enige trots vertelde hij regelmatig hoe ”d’n ouwe hjiér” wetten en gezag in het dorp handhaafde, voor niemand bang was en ook de bezetter tijdens de oorlogsjaren regelmatig trotseerde.

De jonge Harie had al snel veel interesse in geschiedenis en begon al jong met verzamelen. Daarbij werd hij gesteund door de overbuurman, onderwijzer Van Mulken die hem altijd voor hield dat niet één, niet twee maar minstens drie bronnen nodig waren om een verhaal te vertellen dat op waarheid berustte.

Bij het zwerven door het dorp sloeg Harie alles op wat hij zag en in het vooroorlogse Elsloo was dat veel. Het dorp veranderde door de komst van de staatsmijn Maurits en de aanleg van het Julianakanaal. De economische crisis van de jaren twintig en dertig, de opkomst van de N.S.B. en de toenemende spanningen in Europa lieten ook hun sporen achter. De jonge Harie lette goed op als ten gemeentehuize of thuis de grote problemen van Europa besproken werden. De basis voor zijn nieuwsgierigheid en interesse werd daar nog verstevigd.

Bij het verzamelen schuwde Harie het niet risico’s te nemen. Als hij zijn vader moet helpen op 10 mei 1940 (na de overgave van de Nederlandse soldaten bij het Julianakanaal) overgebleven wapentuig op te ruimen, verstopt hij een geweer in zijn broek, neemt het mee naar huis en verstopt het op zolder. Daar ligt al de stafkaart over de Duitse inval die hij mee genomen heeft uit een Duitse legertruck die voor het gemeentehuis geparkeerd stond.

Na de lagere school ging Harie naar de ambachtsschool in Sittard. Na het halen van zijn diploma begon hij op het SBB in Geleen. Via de vakschool van DSM en het tegelijkertijd volgen van avondschool kwam hij uiteindelijk op de tekenkamer terecht. Uiteindelijk heeft hij vierenveertig jaar voor DSM gewerkt.

Naast geschiedenis had de natuur Harie’s aandacht en was bijna vanzelfsprekend dat hij na zijn pensionering bestuurswerk ging doen voor het IVN en het Streekmuseum. Verder was hij lid van de heemkundevereniging in Elsloo. Door zijn interesse voor geschiedenis en met name de Tweede Wereldoorlog werden alle vrije tijd en reizen besteed aan de hobby. Elke reis had een doel en moest leiden tot een vergroting van de collectie of verdieping van de kennis.

Thuis op zolder ontstond een waar museum, door Hary steevast “de stelling” genoemd. Hier trok hij zich tot voor kort elke avond terug om te schrijven, het internet af te struinen naar foto’s of onbekende literatuur en om te communiceren met de vele netwerken waar hij lid van was. Hij kon glunderen van trots als hij voldoende bronnen had gevonden om een waarheidsgetrouw verhaal te vertellen.

Harie’s betekenis voor het museum is enorm. Samen met Harrie Dobbelstein, Louis Schreurs en Jan Pijpers heeft hij aan de basis gestaan van de eerste vernieuwing van het museum begin jaren negentig. De collectie werd geïnventariseerd en gereorganiseerd en op een moderne wijze tentoongesteld. In 1999 werd de aanbouw gerealiseerd, de huidige jaren vijftig keuken. Twee maal stelde hij met zijn verzameling een prachtige expositie over de Tweede Oorlog samen.
Samen met Louis Schreurs schreef hij een boek over de aanleg van het Julianakanaal. Ook verscheen een werk over de oorlogsjaren. Met Jan Pijpers en Jac Meijers werden de eerste plannen voor nieuwbouw voor de oorlogscollectie en een depot gemaakt. Enkele jaren geleden besloot hij zijn complete verzameling aan het museum te schenken.

Het realiseren van de nieuwbouw heeft vijftien jaar op zich laten wachten. Het is mooi te zien dat de oorspronkelijke plannen van Harie als basis gediend hebben voor het gebouw dat er nu staat. Ook liet Harie blijken dat inzichten over inrichten van musea veranderen en schroomde hij het niet zijn mening te geven. Harie kon rechtlijnig en soms zwart wit zijn. Dat was niet altijd even makkelijk en heeft weleens tot botsingen geleid. Maar het museum bleef hem altijd dierbaar. Elke donderdagmiddag zat hij op zijn praatstoel en wist iedereen die een vraag had over een foto, een document of een gebeurtenis hem te vinden.

De afgelopen weken heeft hij samen met Piet Pijpers de deeltentoonstelling “10 mei 1940 de Duitse inval“ samengesteld in de naar hem genoemde zaal. Met veel energie en veel moderne ideeën. De opening van de nieuwbouw en de tentoonstelling was een droom die uit kwam en hem emotioneel raakte. Dat bleek tijdens de korte toespraak die hij hield. Enkele dagen later vertelde hij enorm trots te zijn en dat de cirkel rond was.

Het Streekmuseum en de Maasstreek verliezen “eine richtige Maaskentjer” met een enorme betekenis voor het cultureel historisch erfgoed van de streek.

Bestuur en medewerkers wensen de familie veel sterkte.

Streekmuseum in de picture

Het publiek is vanaf dinsdag 3 juli op de gebruikelijke openingstijden van harte welkom in de nieuwbouw (tegen de oude entree prijs)
Tijdens het Monumentenweekend op 9 september is Open Dag, met gratis toegang, speurtocht door het museum voor kinderen en het historisch spektakel Aelse anno dertiger jaren.

Klik voor leesbare vergroting op afbeelding.
DDL 20180630 Streekmuseum Elsloo opening

Maas geeft geheimen prijs

Bijvangst grindwinning Consortium Grensmaas Maasoever levert honderden archeologische vondsten op
Archeologisch onderzoek in de rivierbedding heeft tijdens de uitvoering van het project Grensmaas vele honderden vondsten opgeleverd die een verrassend en soms zelfs nog ongeschreven verhaal opleveren over de Zuid-Limburgse Maas als oorlogsfront, als scheepsroute, als handelsverbinding en als viswater.

Een van de meest fascinerende hoofdstukken van dat verhaal is de vondst van opvallend veel wapentuig uit de periode dat de Vikingen in deze regio actief waren.

speer vikingsvondst

Speerpunten uit de vroege middeleeuwen in de periode van de Vikingen

Archeoloog Jan Roymans: “Tot voor kort was er nauwelijks aandacht van archeologen voor oude rivierbeddingen. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de hoge oevers van de Maas waar vele nederzettingen en grafvelden zijn opgegraven. Een Romeinse villa, een Merovingisch grafveld en het vermaarde paardengraf van Borgharen zijn maar enkele van de vele hoogtepunten van het bodemonderzoek dat op de oevers van de Maas heeft plaatsgevonden.

Bijzonder is dat in het project Grensmaas ook de rivier zelf archeologische aandacht heeft gekregen. Dankzij de graafwerkzaamheden van Consortium Grensmaas hebben we veel geheimen van de bedding van de Maas in Zuid-Limburg kunnen blootleggen. Dat is op deze schaal nooit eerder gebeurd”, aldus Roymans.

Het Consortium voert het project Grensmaas, rivierbeveiliging en natuurontwikkeling gefinancierd door de opbrengst van grindwinning, voor eigen rekening en risico uit. Dat betekent dat het Consortium ook verantwoordelijk is voor archeologische vondsten. Daartoe wordt samengewerkt met de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en archeologen die voor begeleiding zorgen bij de afgravingen van de Maasoevers en de grindwinning.

Op basis van omvangrijk bodemonderzoek heeft de RCE de afgelopen jaren met name de geschiedenis van de bewoning in de Maasvallei op een rijtje gezet. Dat leidde tot een uitgebreide wetenschappelijke studie Het Maasdal tussen Eijsden en Mook, die twee weken geleden in Kessel werd gepresenteerd. Archeoloog Roymans heeft zich de afgelopen jaren gefocust op vondsten die tijdens het werk aan de Maas letterlijk boven water zijn gekomen door oplettendheid van medewerkers van Consortium Grensmaas of dankzij een magneetconstructie die in de grindinstallaties alle metalen voorwerpen scheidt.

Foto beneden: Vondsten Jan Roymans vanaf de Romeinse tijd, waaronder bijlen, zwaarden, pijlen, speren, helmen, kanonskogels in alle maten, scheepsattributen, visgerei uit de vroege middeleeuwen en agrarisch werktuig. (Foto's Grensmaas Consortium, klik voor vergroting)

vondsten van jan roymans

 

DDL 07.07.2018 geschiedenis uit de bodem van Maas

Klik op bovenstaand artikel uit De Limburger van 7 juli 2018 voor een leesbare pdf.

 

Vrijwilliger worden? Graag!

Streekmuseum Elsloo is een onafhankelijke stichting waarvan het bestuur samen met een conservator en met een team van een 30-tal enthousiaste vrijwilligers de organisatie draait. Zonder hen zou het museum niet kunnen functioneren. De vrijwilligers zijn met een aantal taken belast, zoals:

Ontvangst van bezoekers en gasten
Minimaal twee vrijwilligers zijn tijdens openingstijden aanwezig. Zij geven informatie en gidsen bezoekers door het museum en desgewenst door de historische dorpskern. Deze vrijwilligers werken volgen een rooster en kunnen zelf bepalen hoeveel dagdelen zij inzetbaar zijn.

Rondleiden van bezoekers en schoolklassen
Een aantal vaste vrijwilligers houdt zich bezig met het geven van rondleidingen. Voor iedere aanvraag van een school of groep worden zij speciaal begeleid. Op deze manier heeft het museum vaste groepen van diverse scholen die ieder jaar het museum bezoeken.

Activiteitenteam
Diverse vrijwilligers zijn betrokken bij de realisatie van bijzondere projecten, zoals regelmatige thema-exposities en de nostalgische modeshow. Ook zorgen zij voor de promotie en PR. Deze vrijwilligers kunnen ook projectmatig ingezet worden.

Assisteren bij de opbouw van tentoonstellingen, behoud en beheer
Een aantal vrijwilligers houdt zich bezig met taken zoals het beheer van de collectie, de opbouw van tentoonstellingen, het bijhouden van het klein onderhoud.

Daarnaast zijn er nog andere projecten die door vrijwilligers worden uitgevoerd, waaronder de digitalisering van de collectie.

unclesam

Informatie en communicatie
Het bestuur werkt zelf ook mee in de diverse vrijwilligerstaken. Voor een goed onderling contact, een optimale communicatie en een gelijke informatievoorziening wordt enkele keren per jaar een vrijwilligersbijeenkomst belegd. Ook ontvangt men regelmatig een digitale nieuwsbrief en hebben zij allemaal toegang tot onze intranetsite waar achtergrondinfo voor onze medewerkers staat. Vrijwilligers kunnen ook cursussen volgen. Uiteraard worden zij uitgebreid begeleid als zij als nieuwe vrijwilliger komen meewerken.

We Want You
Wie zich actief voor het museum wil inzetten, wordt van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen. Want wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hart hebben voor geschiedenis en cultuur.

Wil je vrijwilliger worden, kom dan naar het museum. Aanwezige vrijwilligers zullen je graag informeren over hun werkzaamheden. Want de mensen die zich dagelijks inzetten voor het museum zijn blij met het nieuwe museum. Graag laten ze je zien waarom ze zo enthousiast zijn! Kom daarom kennis maken met het Streekmuseum in Elsloo. Meld je bij voorkeur even aan op

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Historische Kalender

Zoek in Delpher

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Uw cookies instelling