nlenfrde
  • Besjen
  • straatfestijn-elsloo1925
  • Streekmuseum
  • kruidenierswinkel

Agenda Streekmuseum Elsloo

Klik hier voor de volledige agenda >

logo balk

  • Een prachtig museum over vroegere tijden met enorm enthousiaste medewerkers. Een aanrader!! Zeer leuk voor ouderen. Hier wordt nog op de ouderwetse manier koffie gezet en spek met ei klaargemaakt op verzoek.Lisette van Mulken
  • Hier met een groep een rondleiding gehad. Zeer interessant en goede gids. John Akkermans
  • Geweldige trouwlocatie en zeer vriendelijk personeel dat echt voor je klaar staat ! Linda van de Kleut

Streekmuseum Elsloo weer gesloten

In verband met het steeds verder oplopend aantal Corona-besmettingen heeft het bestuur besloten het Streekmuseum per direct te sluiten, om de gezondheid van bezoekers en medewerkers niet in gevaar te brengen.
Vooralsnog is het museum gesloten tot en met 1 januari 2021. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal dan bekeken worden of het museum weer open kan gaan en zo ja onder welke voorwaarden.
Wij houden u op de hoogte.

Let op uw gezondheid en op elkaar!

Het bestuur van Streekmuseum Elsloo.

Oproep 1944-1945

Wie beschikt over informatie of foto’s van onze Elsloose vaders/opa’s die in de jaren 1944-1945 met het Amerikaanse leger of andere geallieerde legers, Duitsland zijn binnengetrokken?

We hebben wel fotomateriaal maar weten niet iedereen te plaatsen. Wellicht herkent u uw vader/opa. Graag willen we uw verhalen en foto’s verzamelen, maar we gaan ook inventariseren wie zich allemaal zich aangesloten heeft en waar ze zijn geweest.
We willen dit stuk vergeten geschiedenis graag onderzoeken en vastleggen.

U kunt ons bereiken via email of 

Trampele in Aelse in de corona-tied -Deel 11 -

Wie ich 't stökske euver Sjefke Janssen sjreef, mós ich ouch weer dénke aan m'n jèste grwatte reis. Eigelik is 't míen jèste grwatte "ontdekkingsreis" gewaes. 
In augustus 1948 ging ich mit de mam, de pap en míé sösterke Annemie mit de trein nao Amsterdam. Geer zult laater waal mirke wat dat mit Sjefke te maake haet.
Veer ginge nao nónk Sjors en tant Mientje. Nónk Sjors waor 'ne kosgènger bíé de Mem dae mich míé jèste fitske bezörg houw.

Wie veer op dae daag gesteevelt en gespaort waore, trampelde veer mit ós veere nao de staasje in Baek. Nónk Sjang leep mit de fits aan zíé hènjt mit. Op de draeger stóng e koffer dat haos neet te luchte waor.

Ozze trein woor getrókke door zwa 'ne kemèijer van 'ne stoumlokkemetief. De waagóns in dae tíét waore neet väöl sóeps. Gewoon houte bênk zónger laen. Este dao lang op mós zitte, houwste verdomme zweel op díen vot.
Ich höb haos de ganse reis mit míéne kop bóéte de róét gehange. Dat maogde ómdat 't dae daag hjèl sjwan waer waor. En zwa hêl voor dae trein noe ouch weer neet.

Veer móste in Lage Zwaluwe euverstappe. Van die plaats houw ich nog nwats gewêrt. Lichelik waore ze dae daag weer éns aan de spaorlien aan 't wirke. Door d'n aorlog houw me nog allezelaeve lêstighéíte mit de íézerbaan nao Amsterdam.
Wie veer euver de bröGGe van de Ríén en de Maas waore, veel mich op dat ze dao géin däörehëGGe en tankeldraot houwe. De weije waore allemaol afgezat mit slwatte. Ouch de bjèste waore anges ês bíé ós. Híé leepe allein mèr rwat witte en haos géin zwart witte keu rónjt. De weije waore hieje ouch väöl grwaater.

Wie veer op de staasje "Muiderpoort" in Amsterdam óétgestap waore, móste veer mit de tram nao de straot woo nónk Sjors woonde. 'Ne tram waor veur mich alweer gêt núuts. Dóé woors veur 'ne sókkere niks dooréíngesjöddelt. Van veur nao achter en van lénks nao rêchs. Ouch maakde dat dénk 'n verdommese houp radau. Wier veel mich op dat de luuj dao gans anges kalde wíe in Aelse. Ongevjèr wíe veer op de sjwal in de klas móste kalle. Mèr toch weer gêt anges.

Foto: SERC (embedded)

Wie veer énjtelings bíe 't hóés van nónk Sjors kaome, veel mich al op dat 't 'n hjèl grwatte kas waor. Ennigge tëlle naodat de pap op de deurbel houw geduut, ging die aope. Dao waor aevel géíne minsj te zeen. Jus 'ne lange wagge trap mit waal 50 traeje. Zwa gêt houw ich nog nwats gezeen. Nónk Sjors woonde op de 4e stok. Wie veer nao baove leepe, zag de mam nog taenge mich dat ich holles mós kalle en géí plat. Of mich dat gelök is, wéít ich neet mjè. Wie ich achter de róét sting, wis ich neet wat ich zaog. De straot laog waal 15 maeter ónger mich. Dat waor éns gêt anges wie die 5 maeter bíé ós. Op de gank stinge ouch 2 fitse. Die móste ze eedere aovent nao baove sléípe. De Pruuse waore nóe waal ewêg, zag nónk Sjors, mèr anger luuj kooste die fitse nóé ouch nog gebruuke. 2 Kjère op 'ne daag die fitse dae trap op en aaf sléípe. Ongeluifelijk.

Bíé 't óétpakke van de koffers kaom ouch 'n hauf gedrwêgde sjénk en gêt drwêg woos te veursjíén. Alles sjwan ingepak in kletpepíér en gezëtte. Tant Míentje wis neet wat ze zaog en veel de mam óm d'n haus. Laater hób ich gesnap dat in de staej in dae tíét nog mjè ermoot waor wie in de dörpe. De waek dat veer in Amsterdam waore, höb ich mit Annemie op de grönjt op 'ne paljas geslaope.

De volgende daag móste veer al hjèl vreug óét de vaere. Veer zouwe nao de zjè bíé Zandvoort gaon. Wie veer de neuchtere ginge braeke, kaom jus gêt haagelslaag en e sjiefke kjès op de taofel. Géí zwart brwat mèr wëk. Dat waor waal gêt anges wie spek en ei. Wíe ich de mam vroog of ich géí bräödje koos kríége, keek ze mich gêt raar aan en zag dat ich míéne mónjt mós houwe en aete wat de pot sjafde. Ze zag in éíne kjèr taenge tant Mientje dat ze mèr neet op mich mós lëtte. En daomit waor de baart aaf. Ich höb die ganse waek niks mjè euver 't aete darre zëGGe. Mèr ich höb 't euverlaef!

Ongerwaeg nao de staasje, zaog ich nóé hjèl goot wat e grwat versjil 't waor ofste in Aelse of in zwa 'n grwatte stad woondes. Zwaväöl gebóewe en zwaväöl luuj op de straot waor veur mich e grwat meraakel. 't Zuchske nao Zandvoort zaot zwa ramvol dat ich de ganse waeg mós staon. Mèr wíe veer in Zandvoort aankaome, waor ich dat sebiet vergaete. Wíe ich de zjè zaog, waor ich gans 't óngerstebaove. Ich houw op de sjwal waal gêt plaetjes en zwa gezeen, mèr dit waor waal zwa grwat en zwa sjwan. De zón sjeen volóét en dao waor géí wuikske aan de loch. Ich houw jus de wiert bíé 't kestjèl, de Maas en de kanaal gezeen. Zwa gêt vergitste nwats mjè. Mit géin weurt te besjríéve.

Afbeelding: Het Geheugen Delpher (embedded)

Ich höb mich dae daag verdommes goot verammeseert. Wíe haos eeder kénjt, houw ouch ich géin zwömbrook. Mèr dat veel gaaróét neet op. Haos alle kènjer leepe in hun óngerbrook. Dao móste nóe éns veur kómme!! Míé sösterke en ich houwe waal éín grwat naodéíl. Veer houwe géí speelgoot. Mèr wie dat mit kénjer géít, houwe veer al hjèl vlot vruntjes gemaak. Wie langer veer speelde, wíe mjè spas veer kreege. Die Hollese kènjer höbbe zich mit tóére kapot gelache euver de meneer wie veer kalde. Omdat ich al nao de 5e klas waor gegange, koos ich waal 't éín en anger verdutsje. 
Behóuve bíé éín woort. Míé sösterke Annemie mós op e gegaeve ougeblik kakke. De pap houw ós verbaoje óm allein in de zjè te gaon. Dus ich haolde de mam. Die ging mit Annemie de zjè in. Wie de anger kénjer vrooge wat Annemie in de zjè ging doon, zag ich dus gewoon kakke. Dat woort verstónge ze neet. En ich wis 't Holles woort neet. Wie de mam mit Annemie trukkaom óét de zjè, haet ze die kénjer verdutsj dat kakke, poepe waor. Wíe veer 't saoves héíves ginge, wiste zeeker 100 Hollènjers wat kakke waor.

Nóé is 't al zwa erg mit 't richtig aelser plat dat driekwaart van de kénjer op de ljèger sjwal dat ouch neet mjè wèt. Nóé ich 't euver 't plat kalle höb, mót ich effe míene keutel kwíét. Daegeene dae méint dat 'r plat kalt, mót éns de Platte Aelsenaer aopeslaon. Gaot nao bldz.409 pës 429. Es geer van die líés weurt nog 20% gebruuk, dan kalt geer nog e bitje plat. Strêng uch mèr 'ns aan. Dat wil ich mèr êffe gezag höbbe.

Ich wéít neet of in dae tíét al zónnebrand-aolie waor. Ich wéít waal dat ich taenge de tíét dat veer héíves móste gaon harstikke verbrant waor. De angere waor dat ouch euverkómme. Die nach höb ich, ouch al waor ich zwa vaerdig wíe e kemuuniejêske, hjèl slech geslaope. Míé ganse líéf pitsjde dat 't verrèkde. Ich höb haos de ganse nach liGGe te riíéjere van de kaors

Pës de volgende kjèr. Dan gaon ich mit uch nao 'n plaats die mit Sjefke Janssen te maake haet.

Mit de kómplemënte van Jo van Sjef van An óét de Hei (van de Platte Aelsenaer) 


De voorgaande Trampel-verhalen van Jo Cobben kunt u hier lezen >

Voetnoot:
Regelmatig ziet u in de tekst woorden staan met de G in hoofdletters. Zoals bijvoorbeeld liGGe of zëGGe of óéteréínlëGGe.
De schrijver doet dat om duidelijk te maken dat het een klank betreft die het midden houdt tussen een g en een k. Je spreekt het uit zoals "egg" in het Engels. 

Weer twee boeken online

Vanaf nu staan er weer twee boeken online en die zijn dus gratis te lezen/downloaden. Kijk onder "Publicaties"

Beide boeken zijn geschreven door Elsonaar Jo Cobben, die van het Aelsers plat zijn levenswerk heeft gemaakt.

U vindt hier zijn lijvig woordenboek Nederlands-Aelsers Plat onder de titel "De Platte Aelsenaer" 
Dit woordenboek is doorzoekbaar met de sneltoets Ctrl + F6 (Windows) of Command + F (Apple). Het zoekveld verschijnt rechtsboven in de pdf.
Het boek telt 429 pagina's en het PDF-bestand is 88 mb groot.
Zijn werk werd in 2000 beloond met de Cultuurprijs van de Gemeente Stein.

In 2003 schreef Jo een roman onder de titel "De drie èngele van Aelse"
Drie Elslonaren vertellen in de hemel zoveel goeds over Elsloo dat zij van Petrus toestemming krijgen om op verlof te gaan naar de aarde om het Elsloo van vroeger te vergelijken met het huidige. De roman telt 168 pagina's en het bestand is 24 mb groot.

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Kenniscentrum over Maasvallei in Streekmuseum Elsloo

Foto: De Limburger / Ermindo Armino (embedded)

Er komt een kennis- en informatiecentrum over de Maasvallei in het Streekmuseum in Elsloo. Dit zal, na een verbouwing, worden gehuisvest in de huidige bestuurskamer.

In het centrum is straks informatie te vinden over het ontstaan en de ontwikkeling van de Maasvallei, waarover te weinig bekend is bij de bewoners van nu. Kennis over de 'Gouden Eeuw' van de Maasvaart, de authentieke oude kernen met kastelen en schippersbeurzen en de bewoners door de eeuwen heen is niet bij velen bekend. Het centrum zal de kennis die nu nog aanwezig is delen met het publiek. tegelijkertijd zal het een ontmoetingsplek worden en zal het betrokkenheid en bewustwording genereren bij burgers, recreanten, toeristen en ondernemers.

Er komen visuele en digitale presentaties, een bibliotheek, een werk- en leestafel, een koffiehoek en een minibioscoop. Dit sluit goed aan bij de rest van het museum dat in totaliteit dienst gaat doen als Historiehuis van de Maasvallei. In het museum krijgt men informatie over de historie van de Maasvallei in het algemeen en Elsloo in het bijzonder. Er is aandacht voor landschap, geografie, geologie en cultuurhistorie. Het zal uniek zijn voor de Maasvallei op Nederlandse bodem.

Streekmuseum Elsloo werkt samen met Limburgs Landschap, Domein Elsloo en het Dorpsplatform. De kosten voor het centrum bedragen ongeveer 90.000 euro, die deels worden gedekt met subsidies. In augustus start de voorbereiding en ergens tussen februari en mei volgend jaar moet het bezoekerscentrum open gaan. 

Zie ook artikel in De Limburger van 28.05.2020

Boek: Aanleg Julianakanaal 1935

Aanleg Julianakanaal 1935 omslagU kunt vanaf heden het boek "Aanleg Julianakanaal 1935" gratis lezen / downloaden.

224 pagina's met veel foto's. 
Geschreven door Harie Rouvroye en Louis Schreurs. Eindredactie: Piet Spaan

Een uitgave van Heemkundevereniging Maasstreek uit 1996.
De 1e en enige druk van het boek is al sedert 1996 uitverkocht.

Foto's zijn vrij donker omdat door het professioneel scanbedrijf de nadruk is gelegd op goede leesbaarheid van de tekst. De foto's in het originele boek waren overigens ook al vrij donker.
Heel sporadisch zijn er 2e hands exemplaren op internet te vinden. Gezien de zeldzaamheid worden daar vrij stevige prijzen voor gevraagd.

Hier kunt u nog een powerpoint over de aanleg van het Julianakanaal bekijken >
gebaseerd op bovenstaand boek.


Hieronder unieke beelden uit ca 1930 gefilmd op de Scharberg bij Elsloo waar graafwerkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van het Julianakanaal. Een groot deel van de oude kern van Elsloo werd gesloopt en afgegraven.

Vrijwilliger worden? Graag!

Streekmuseum Elsloo is een onafhankelijke stichting waarvan het bestuur samen met een conservator en met een team van een 30-tal enthousiaste vrijwilligers de organisatie draait. Zonder hen zou het museum niet kunnen functioneren. De vrijwilligers zijn met een aantal taken belast, zoals:

Ontvangst van bezoekers en gasten
Minimaal twee vrijwilligers zijn tijdens openingstijden aanwezig. Zij geven informatie en gidsen bezoekers door het museum en desgewenst door de historische dorpskern. Deze vrijwilligers werken volgen een rooster en kunnen zelf bepalen hoeveel dagdelen zij inzetbaar zijn.

Rondleiden van bezoekers en schoolklassen
Een aantal vaste vrijwilligers houdt zich bezig met het geven van rondleidingen. Voor iedere aanvraag van een school of groep worden zij speciaal begeleid. Op deze manier heeft het museum vaste groepen van diverse scholen die ieder jaar het museum bezoeken.

Activiteitenteam
Diverse vrijwilligers zijn betrokken bij de realisatie van bijzondere projecten, zoals regelmatige thema-exposities en de nostalgische modeshow. Ook zorgen zij voor de promotie en PR. Deze vrijwilligers kunnen ook projectmatig ingezet worden.

Assisteren bij de opbouw van tentoonstellingen, behoud en beheer
Een aantal vrijwilligers houdt zich bezig met taken zoals het beheer van de collectie, de opbouw van tentoonstellingen, het bijhouden van het klein onderhoud.

Daarnaast zijn er nog andere projecten die door vrijwilligers worden uitgevoerd, waaronder de digitalisering van de collectie.

Lees meer

Historische Kalender

Zoek in Delpher

Word museumvriend !

Vrienden van het Streekmuseum Elsloo

Het Streekmuseum Elsloo kan niet zonder de steun van vrienden. Steun die bijdraagt aan het behoud en uitbreiding van de collectie. Een collectie die de leefwijze in de Maaskant laat zien. Een stuk geschiedenis voor ouderen, maar zeker ook voor jonge mensen.

Voor Uw jaarlijkse steun van 25,- euro krijgt U op vertoon van de vriendenpas gratis toegang voor 2 personen tot het museum. Verder wordt U uitgenodigd voor de vriendendag en voor speciale tentoonstellingen waar U wordt rondgeleid door de conservator.

Doet U ook mee?
Voor aanmelding KLIK HIER of mail naar  U kunt ook bellen 046-4376052

Heemkundesnippers

Heemkundesnippers Maasstreek nr.1 oktober 1986 voorzijde

Vanaf oktober 1986 bracht de Heemkundevereniging Maastreek een serie boekjes uit over geologie, archeologie, geschiedenis en folklore van Stein, Elsloo, Urmond en directe omgeving. De boekjes kostten destijds 5 gulden per stuk (2,25 euro)

Deze serie van 31 boekjes staat nu online zodat iedereen hiervan kan genieten en kennis kan opvijzelen.

U vindt de serie HIER >

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Streekmuseum route
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.