nlenfrde
  • dorpsstraat elsloo
  • Op de Berg
  • Op de Berg gezien vanuit Maasberg

Trampele in Aelse in de corona-tied -Deel 8 -

Versjéíje daag geleeje trampelde ich langs de staasje en ging op éin van de bènk zitte óm mich gêt te raste. In de tíét dat ich dao óm mich haer zaot te kíéke, kaome 2 lektrisse treins langs. Míen gedanke ginge dóe truk nao de tíét wíe ich mit de Mem veur de jèste kjèr mit de trein nao Mestreech bén gegange. En neet mit 'ne lektrisse- mèr mit 'ne stoumtrein. Ich dénk dat 't in 1946 waor.

Op 'ne gezadde daag deeg de mam mich m'n móntóéring aan woo ich m'n kemúúne in gedaon houw. Ich mós nog altíét wénne aan m'n sjoon. Ich houw pës 1944 op klómpe gelóúpe. De sjoon maogde ich alléin mèr op Zóndich aandoon. Ouch m'n zösterke Annemie maogde mit. Veer trampelde mit ós dríeje euver de Steinderwaeg, dae dóe nog neet getart waor, nao de staasje. De Mem gólj de kaertjes. Veer stinge e menúút of 10 te wachte wie ich van de kènjt van Gelaen rouk zaog. Ich houw al dëkker 'ne trein gezeen. Mèr wie dae stoumlokomotief korter bíé kaom, kreeg ich toch waal e bitje flóp. Hae kaom haos rech op ós aaf. En dat dénk woor ummer grwaater. Van alle kènjte spíede hae rouk en stoum. Piepentaere en krakentaere stopde de trein.
Dóe ging 'n deur van de waagon aope en stapde 'ne man óét dae 'n rwai patsj op houw. Hae hólp ós mit instappe. Ich prebeerde op 'n houte bank te gaon zitte. Dat ging mich aevel neet zwa gemaekelik aaf. Die bank waor te hwag veur mich en míen zösterke. Nao gêt gesjraavel lökde 't waal. Míen béin hinge gêt te bêmmele langs de bank. Wíe de trein begoos te vaare, mós ich mich goot vashouwe óm neet van de bank te valle. Dat dénk sjöddelde alle kènjte óét.

Ich zaot aan de róét en zaog wíe veer ónger de brök in Terhaage voore. Effe wíer kaome veer langs de Kníensheuvel. Ongerwaeg flötde de lokomotief 'ne kjèr of víef en zaog ich mit tóére de rouk langs de róét gaon. Dae rouk waor méístes wit mèr mit tóére ouch gans zwart. Ongertösje waor dae man mit z'n rwai patsj weer truk gekómme en houw aan de Mem de kaertjes gevraog. Ich mirkde waal dat de trein helder ging dan míene pap of ich fitsde. Ouch Sjefke Janssen zou 'm neet kénne bíéhouwe en dat waor toch 'ne hjêl gooje fitsrenner. 

Wíe veer in Mestreech aangekómme en óétgestap waore, mós ich van de Mem 'n hènjt van míen zösterke pakke. Ich maogde häör neet mjè loslaote, zag ze. Wíe veer in de staasje kaome, wís ich neet wat ich zaog. Zwa 'ne kemèijer van e gebóé houw ich nog nwats gezeen. 't Waor haos zwa hwag wíe de kirk in Aelse. Bénne in dat gebóé waor 't gelóét ouch gans anges. Wie ich verpópzak bleef staon, pakde de Mem mich bíé 'n hènjt en trók mich mit nao bóéte. Ouch dao zaog ich hóézer die väöl grwaater waore es in Aelse. Ich kaom neet óétgekeeke.

Streekmiuseum Elsloo Trampele Trein naar Maastricht3

De Mem pakde ós nóé alletsjwè bíé 'n hènjt en begoos 'n lang straot in te loupe. Nao 'n menuut of 10 trampele kaome veer bíé 'n brök. Laater höb ich gewêrt dat 't de Servaosbrök waor. Euver 't jèste gedéílte móste veer euver plênk loupe ómdat de brök kepot waor. Der Prúúse houwe de brök in september 1944 gedéíltelik opgeblaoze. Ich houw waal strank want door de plenk haer zaogste de Maas ónger dich doorstruime. Die plenk laoge neet al te vas. Ouch de laene aan beitskènj van dat "vootpaat" rammelde dat 't verrëkde. Dae daag höb ich ouch veur de jèste kjèr mjève gezeen die euver de Maas vlaoge. 

Wie veer euver de brök waore, ginge veer 'ne maeter of 100 wier, rechs in. Veer waore nog géin 50 maeter die straot in of de Mem bleef staon en wees nao 'n deur van e gebóé. Dao mótte veer nao bénne, zag ze. Dit neume ze de poesjenêllekelder. Ze speele híéje mit póppe verhäölkes van Jan Klaose en Ketríen. Van dae Jan Klaose houw ich nog nwats gewert. Ich kénde alléin Tjeu van Harie van Klaose. Mèr good en waal. De Mem gólj kaertjes en veer ginge nao bénne. Nao versjeije menuute ging obbéns 'n bel. Op de búun ginge de gerdíéne aope. Dao sting e saortemënt kas. Ouch van die kas ginge klein gerdíénkes aope en begoos éíne holles te kalle. Ouch zaogste versjeije póppe. Dae Hollenjer begoos e verhäölke te vertëlle en ging mit z'n póppe van lénks nao rechs en op en neer. Mèr die vertëlsekes waore zwa leuk dat op e gegaeve ougenblik eederein begoos te lache. Ouch de grwatte luu. Ich mót zëGGe dat ich mich good verammeseerde en vónj 't erg wie dae Hollènjer óétsjeide mit vertëlle. Dao zeen veer nog dëks truk gegange es veer weer in Mestreech kaome. 

Wie veer weer bóéte stinge, leep de Mem de straot wíer aaf. Dóe kaome veer op e grwat plein. Dat zal waal de Vríéthof zeen gewaes. Dao sting e verrëkdes grwatte kirk. Mèr de Mem sjeen géíne tíét te höbbe. Ze pakde ós weer bíé 'n hènjt en leep wier. Pës veer aan 'n grwatte slechterie kaome. Dao sjwat ze mit ós nao bénne. Wat dóe gebäörde zal ich nwats vanzelaeve vergaete. De vrouw en de man die achter de twanbank stinge, leepe nao de Mem en pwênde die. De Mem zag get taenge die tsjwè en wees nao míé zösterke en mich. Dóe pakde die tsjwè ós vas en begooste ós te knóévele. Zwa hêl dat míé zösterke begoos te bäöke.

Effe laater zaote veer mit ós drieje en die vrouw in de käöke. Dóe wêrde ich dat míéne pap híé e jaor of 8 gewirk houw en híé 't ambach van slêgter geljèrt houw. Hae waor in 1937 nao de Maurits gegange en haet dao baovegrónjts gewirk. Door d'n aorlog houw de Mem en de pap die luu neet mjè kénne zeen. Dae slegter sjreef zich Sjeng Moonen. De naam van de vrouw wéít ich neet mjè. De slegterie laog in de Bosstraot. Wat höbbe veer ós dae naodemiddig in óze geeles mótte hóuwe. Van húíp booterhammevléísj pës vlaai en ouch nog 'ne rómfel búunekes. In Mestreech zeen dat babbelaere, zag die vrouw. Zwaväöl limmenaat höb ich nwats mjè gezuijelt. Verdomme wat höb ich mich dóe begaait. Ze zagte vreuger waal éns: van baove kénste draan veule en van ónger stéít 't op de stool. Zwa waor 't waal.

Wie 't tíét woor óm héíves te gaon, kreeg de Mem 'ne smaer knakweuskes in häör kallebas gedúut. Laater hób ich gewert dat dae Moonen in gans Mestreech beként sting veur z'n knakweuskes. De slechter mit zíen vrouw zeen laater nog dëk op Zóndich in de Groenewald gewaes. Van de trukreis wéít ich niks mjè. Dat kaom ómdat ik verrëkde van de bóékpíen

Mit de kómplemënte van Jo van Sjef van An óét de Hei (van de Platte Aelsenaer) 


De voorgaande Trampel-verhalen van Jo Cobben kunt u hier lezen >

Voetnoot:
Regelmatig ziet u in de tekst woorden staan met de G in hoofdletters. Zoals bijvoorbeeld liGGe of zëGGe of óéteréínlëGGe.
De schrijver doet dat om duidelijk te maken dat het een klank betreft die het midden houdt tussen een g en een k. Je spreekt het uit zoals "egg" in het Engels.

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Streekmuseum route
Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.