nlenfrde
  • dorpsstraat elsloo
  • Op de Berg gezien vanuit Maasberg
  • Op de Berg

Trampele in Aelse in de corona-tied -Deel 6 -

Wíe ich veurige waek nog 'ne kjèr baove op de Berg sting en euver de baenjt en 't Belsj oétkeek, mós ich mit väöl spas trukdénke aan 'ne daag rónjt 1947-1948. Dae daag zal ich van ze laevesdaag nwats mjè vergaete.
Geer wët óngertösje dat de Mem 'n klein bóérderíeke houw. Om de bjèste aan de vraet te houwe, mós ze 'ne smaer lènjer en wéíje pachte. Zwa houw ze aan de euverkènjt van de Kenaal, richting Gäöl, e stök díék van Ríékswaaterstaot gepach. Dat woor gebrúúk om te húije.

Op 'ne gooje daag, in de sjwal-fekans in Augustus, mós ich gans alléin gaon húije op dat stók díék. De daag veurhaer houw noonk Sjang en noonk Haarie mit de zich en de mjèjzaesel 't graas aafgedaon. Ich maogde de vësjgaert ouch mitnumme. Mich woor gezag dat ich eeder óngerhauf óer 't graas mós ómdrèje. De res van de tíéd maogde ich dan vësje. 
Op dae gezadde daag houw ich mich achter in de moostem e dwêske maaje bíéjéín gezeuk. Die houwe veer genóg ómdat de Pap allezelaeve 'ne kepotte vësj in de moostem houw liGGe. Ouch houw ich mich bíé de mëspool get peerlinke gevange. Op vandaag zeen die neet mjè zwa dik wíe toendertíéd.

Om 'n oer of ach vertrók ich te voot mit m'n vësjgaert en de húijgaffel. De Mem houw mich 'ne búúl smouwere gesmaert en 'n flêsj waater gereid gezat. Lichelik haet ze mich ouch noch get babbelaere mit gegaeve. Mèr dat wéít ich neet mjè zwa zeeker. Ouch kreeg ich 2 knebkes óm de vaerman te betaale. Wie ich aan de Kenaal kaom, haet mich de vaader van de renner Sjefke Janssen euvergezat mit 'ne roeibwat. Geer wët dat de brök in d'n aorlog waor opgeblaoze. Ich mót waal zëGGe dat ich neet mjè zeeker wéít of in dae tíéd de Hjèr Janssen vaerman waor.

elsloo julianakanaal veerpont 1200x600

Foto: Streekmuseum Elsloo

Mèr good en waal. Ich leep op míen aelfendaartigste nao 't stök woo ze gemjèjt houwe. Ich drèjde 't graas veur de jèste kjèr en steelde dóe m'n vësjgaerd inéín en begoos te vësje. Ich zaog, van míen plaats woo ich zaot, de kirkklok. Ich begoos mit peerlinke op judde en gäövies te vësje. Wooróm mit peerlinke en neet mit de maaj. Dat zal ich uch 'ns effe good óéteréínlëGGe. Es de peerlinke get laank in de zon liGGe, gaon ze jèl gauw kepot en beginne dan ouch nog óngeluifelik te stinke. De judde die ich vóng gweej ich drek truk in de Kanaal. Dat zeen vësjkes die mjè steekele höbbe es get anges. Dat zeen ech vies deerkes. De gäövies zat ich in 't laefnët wat ich bíé mich houw. 

Taenge de middich houw ich 't graas al tsjwè of drie kjère gedrèjt. Wier waor 't gans rastig. Sjeep kaome zwa good es neet door de Kenaal. Omdat in dae tíéd, zwa vlak nao d'n aorlog, haos géin sjeep mit moter waore. Es sjeep langs kaome dan waor dat, zwa good es altíéd , 'n sleip. Dat waore dan e stök of veer, vief sjeep, die getrókke woore door 'ne sleipbwat. Die bwet kooste gemaekelik te voot bíéhouwe, zwa snel ginge die.
Taenge de middich begoos ich m'n smouwere op te aete. Ich maakde míen hènj gêt zuuver in de Kanaal en maakde ze drwèch aan m'n korte brook. Op die pille houw de Mem fluitkjès en gekaok spek gedaon. Mit get waater óét de beugelflesj speulde ich die weg.

Nao de middich höb ich nog ëttelikke kjère 't huij gedrèjt. Dóe bën ich mit de maaj op aubele gaon vësje. Zwa höb ich mich dae ganse daach good geammezeerd. Taenge 5 óére mós ich héives gaon, ómdat de vaerman dan óuch óétsjeide. Wie ich bíé ós kaom, haet de mem de vésjkes die ich gevange houw, zuuver gemaak. Ze maakde dao e saortemënt peree van.

M'n Mem houw ëttelikke daag laater Deur van Thómmesse bestëlt óm't huij te gaon laaje en nao de Groenewald te vaare. Geer wèt intösje dat de brök kepot waor. Dus Deur mós euver Gäöl of Stéin vaare. Ich waor natuurlijk Henske veurop óm mit Deur mit te gaon.

Noonk Haarie en noonk Sjang ginge al mit de fits nao de Kenaal óm 't huij vanaaf de díék nao ónger te brénge. Me koos neet mit de kar taenge dae stíele díék op. Dat verstéít zich.

Ich zaot mit Deur op die kar en zaog die grwatte vot van Fannie. Zwa sjreef zich dat paert van Deur. Achter op de kar laog de móelzak, 'ne top en 'n mëlktuit mit waater. Ich höb, ich wéít neet mjè wíe lang, mit verwónjering nao die kónt van Fannie gekeeke. Geer ként uch wirkelik neet veurstëlle wat 'ne indrök dat geuf aan 'ne kóét van 'n jaor of 8,9. En Fannie leep mèr, zwa te zeen, op häör dwaje gemaak veur de kar. Deur hoofde niks te zëGGe.
Deur haet mich verdutsj dat 'r euver Stéin mós gaon en neet euver Gäöl. Fannie zou nwats van ze laevesdaag de Maasberg opkómme mit 'n gelaaje kar. Aaf ging nog waal, mèr op, nein dat waor teväöl gevraog van Fannie.

De ganse waeg höb ich mich gepaertskeutelt geveult. Es veer langs kénjer kaome, geer ként 't geluive of neet, waor 't jus of die sjelóes waore. Zwa keeke ze nao mich op. Deur waor 'ne jónkgezël, dae neet väöl zag. Mer dat vónj ich gaaróét neet erg. Ich hóuw waal get anges te doon en te kíéke. Ich waor waal zwa grwêtsj, dat ként zich géíne veurstëlle. En dóé zúús de waerelt ouch van 'ne gans angere kènjt. Dóé kéns väöl wíer kíéke.

Wie veer, nao 'n óer of óngerhouf, bíé de díék kaome, laog 't huij al op 'ne houp klaor óm gelaaje te waere. Mér Sjang en Haarie roukde zich 't jèste 'n segrèt en Deur pakde zich e sjikske. Ouch drónkje ze zich get waater óét de tuit die op de kar laog. Fannie kreeg ouch get de zóépe. Daonao deeg Deur häör de móelzak óm.

't Laaje van de kar waor zwa gebäört. Dóe woor 't huij mit e paar zeilder vasgemaak. Wíe ich vroog of ich baove op de kar maogde zitte, begooste de 3 mansluu zich te vréígele. Deur vónj dat te gevjèrlik. Noonk Sjang en Haarie lóesterde aevel neet nao Deur en hólpe mich baove op 't huij. Nóé verangerde de waerelt zich veur mich op 'n meneer die ich neet ónger weurt kén brénge. Dóé wèts neet watste zúús. Op die wêgde van zwa 'ne maeter of 3,4 zúúste alles op 'n anger meneer.
Ich mót waal zëGGE dat ich in 't begin toch waal é bitje flóp houw. Ich heel mich de jèste menuute good vas aan de gespanne zeilder. Mèr wie veer einmaol ónderwaeg waore nao Aelse woor ich ummer vríejer. Dao waor aevel waal e grwat naodéíl. De luu en de kènjer kooste mich neet zeen zitte. En dat vónj ich mèr niks. Maogste 'ns get epaarts en nóé ként dich géíne zeen.
Op vandaag kén ich mich dat nog ummer veur de géís haole wat ich dóe belaef höb.

Wie veer in de Groenewald kaome, voor Deur de kar veur 't lóék van d'n euverdén. Ich krwap d'n euverdén op en noonk Sjang krwap op de kar. Hae begoos de kar aaf te laaje en noonk Haarie verdéilte 't huij euver de zölder. Wíe ze gereid waore, houw de Mem de koffe klaor en laoge get smouwere zwart brwat op de taofel. Nao 'n úurke vertrokke alle 3 de manslúu en kaom veur mich 'n énj aan 'n sjwan belaefenis.

Nóe doon ze datzelfde wirkske mit 2 man in 'n hauf óer. En zónger meug te waere. Alles géít mit mesjienes. Alles bíéjéín waore ze dóe óngevjèr mit 2 man 30 óére aan 't póejakke.

Mit de kómplemënte van Jo van Sjef van An óét de Hei (van de Platte Aelsenaer) 


De voorgaande Trampel-verhalen van Jo Cobben kunt u hier lezen >

Voetnoot:
Regelmatig ziet u in de tekst woorden staan met de G in hoofdletters. Zoals bijvoorbeeld liGGe of zëGGe of óéteréínlëGGe.
De schrijver doet dat om duidelijk te maken dat het een klank betreft die het midden houdt tussen een g en een k. Je spreekt het uit zoals "egg" in het Engels.

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Streekmuseum route
Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.