nlenfrde
  • dorpsstraat elsloo
  • Op de Berg gezien vanuit Maasberg
  • Op de Berg

Trampele in Aelse in de corona-tied -Deel 4-

Wíe ich éin van dees daag langs 't Brikkewerk trampelde mós ich obbéns aan míéne sjwaltíéd dénke. Dat is intösje 75 jaor geleeje. Kénste dich eigelik neet veurstëlle, mèr ’t is zwa. Wat waor dat toch, achteraaf gezeen, éíne sjwanne tíéd veur ós kénjer. Ich zal perbeere uch te verdutsje wíe dat in dae tíéd ging.

Méístes, neet allezelaeve, woor ich óm 'n óer of zës óét bët gehaold. Dan mós ich get wirkskes rónjt de kraom doon. De hinne, aenje of gáúze voore, eier óétraape. Soms ouch al éíne stalóétmëste, de verkeskaetel klaor maake en gaot zwa mèr door.

Daonao woor de neuchtere gebraoke. Dan kaom de pan op taofel mit spek en ei. Ich kreeg dan 1 ei mit 2 bräödjes. En dan woor ouch nog gesop mit zwart brwad. Wëk goof 't door de waek neet. Dao waore mèr 3 saorte brwat. Zwart brwat, wëk en op hwag daag nog krëntewëk.

Taenge 7 óére leep ich dan mit de jónges óét de ómtrëk, 'ne gróp van óm en óm de 6, 7 man, nao de óuw kirk. Dat waor 'n klein hauf óer loupe. De Mës begoos óm hauf ach. De méíster of de juffrouw sjreef dan op waeme in de kirk waor. Dat tëlde mit veur díen punt "Godsdienst"op 't rapport.

Nao de Mës trampelde veer dan op ós aelfendaartigste nao de sjwal bíé 't Heilighart beeld. In dae tíéd zaote de jónges en de maedjes neet bíéjéín. Ich mein dat de sjwal taenge hauf näöge begoos. Es de bel ging, leepe veer sjwan achteréín nao de klas. Omdat de méíste jónges klómpe drooge, maakde dat nogal get remptemp.

Es d'n éín of angere te laat kaom, kreeg 'r straof. Kaomste dëk te laat dan móste op d'n kneeje gaon zitte veur 't bord. Mit 'ne stek in d'n 2 hènj baove d'ne kop. Mót geer èns perbeere óm dat 5 menuute vol te houwe. Intösje perbeerde de méíster dich get bíé te brënge. Onger de speeltíéd woore allezelaeve get spelkes gedaon.

Bökskesprènge waor eín van die speelkes die veer 't leefste deege. Dan stinge 4 of 5 jónges achterein. De jèste gebuk mit z'n hènj taenge de móér mit z'n béin óéteréín. De 2e gebuk achter de jèste mit z'ne kop tösje de bein van de jèste. En zwa wíer. Dan sprónge de anger 4 of 5 jónges euver de rögge. De jónges die gebuk stónge, ginge waal éns door de kneeje van 't gewich. Dan waor 't lache. Daonao woor getóésj en móste angere gebuk gaon staon. Nao de speeltíéd ginge veer weer nao de klas pës 12 óére. Daonao héíves veur de middig.

'sMiddes waore de lësse van 2 pës 4 óére. Op waeg nao de sjwal woor dan méístes geknubbelt of gevoetbalt. Veer houwe plaats genóg want toendertíéd waore mèr 3 of 4 autoos in Aelse. Alléin waor 't lestig óm op tíéd in de sjwal te kómme. De bös van de EBAD kaom óm kwart veur sjwè langs. Waor die te laat,dan waore veer ouch te laat op de sjwal. Dat versteit zich.

Ich kén mich ouch nog veur de géís haole dat veer vlak nao de aorlog bie de gymnastieklës honkbal, dus Amerikaans baseball, speelde. Dat houwe ós de Amerikanen geljèrt in d'n aorlog. Dan wees méíster Wouters, bíénaam "de mënt", 4 jónges aan die dan letterliik veur paol móste staon. Dat waore dan de 4 hónken. De "slagman"kreeg dan van de méíster 'n klein plèngske. Daomit mós 'r dan e saortemënt tennisbelke de speelplaats op hóuwe. Raakde hae dat belke goot en koos 'r langs de 4 päöl loupe veur de bal truk waor op de plaats woo 'r gehóuwe houw, dan houw hae 1 punt. Dao kreege veer waal 'n uurke mit óm.

Ich mót uch waal nog effe óéteréínlëgge wie die speelplaats óét zaog. Die waor neet getard en dao laoge ouch géin plavúuze of teegels. Nei en nog èns nei. Dao laog dikke keezel. Dus hel loupe op dae keezel ging dich neet goot aaf. Voetballe waor trouwes ouch verbaoje.

Ich mót aevel ouch nog mêlje dat de veljtwachter, de pap van Harie Rouvroye zjèlliger, reigelmaotig op de sjwal kaom. Dan houw ein of anger batje weer get óétgespwak. Dan houw 'r, es 'r aan de kaese, de próéme of de merketons houw gezaete, 't breer neet tóegedaon. Dan leepe de keu of anger bjèste door 't veljt of 't dörp. Of d'n éín of angere houw de tankeldraod doorgesneeje, of anger strabatse óétgehaolt. De veljtwachter hoofde dan mèr z'ne gómmeslóék te laote zeen, dan houw 'r ós weer e tíédje de praam op de naas gezat.

Ich wil uch neet wíer lestig valle, mèr geer zeet dat de sjwal 75 jaor geleeje hjèl get anges waor wíe vandaag de daag.

 

Mit de kómplemënte van Jo van Sjef van An óét de Hei (van de Platte Aelsenaer)

Voetnoot:
Regelmatig ziet u in de tekst woorden staan met de G in hoofdletters. Zoals bijvoorbeeld liGGe of zëGGe. De schrijver doet dat om duidelijk te maken dat het een klank betreft die het midden houdt tussen een g en een k.
Je spreekt het uit zoals "egg" in het Engels.

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Streekmuseum route
Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.