nlenfrde
  • speelgoed
  • dorpswinkel
  • keuken

Over het museum

Ontstaan
In de jaren 50 van de vorige eeuw, werd in Elsloo een groot woningbouwproject in oostelijke richting van het dorp gepland. Dr. P.J.R. Modderman, archeoloog aan de Leidse Universiteit, was op de hoogte dat er prehistorische resten in dit gebied aanwezig moesten zijn. Hij wist dit door eerder onderzoek van amateur archeoloog dokter Beckers uit Beek.
Prof. Modderman deed met zijn team een uitgebreide opgraving en onderzoek. Hierbij werd een nederzetting gevonden waarvan 95 gebouwen en een uniek grafveld met 113 graven konden worden getraceerd. Het was een prehistorisch dorp uit de jonge steentijd, waar mensen hebben gewoond en gewerkt in de periode ca 5300 tot 4800 jaar voor Christus. Door deze prehistorische vondsten werd men zich sterker bewust van de geschiedenis van het dorp en omgeving.

le maasberg2

Foto Leo Everard

De oprichting
Al in 1957 smeedde een drietal mannen plannen voor een museum in Elsloo. Aanleiding was de restauratie van de in verval geraakte voormalige Schippersbeurs en de prehistorische vondsten.
Vanaf deze tijd werd al begonnen met het verzamelen van voorwerpen, die bruikbaar waren voor het museum. En op 28 februari 1959 werd de Stichting Streekmuseum  Schippersbeurs in het leven geroepen.
Niet lang hierna werd het stichtingbestuur in de gelegenheid gesteld om de twee mooi gelegen huisjes op de schilderachtige Maasberg aan te kopen. In september 1959 werd begonnen met de restauratie van deze panden. Beide woningen verkeerden in een vervallen staat. Tijdens de werkzaamheden kwamen bij het wegkappen ouderwetse open haarden te voorschijn. Na de restauratie werden de huisjes ingericht, zoals ze in de vorige eeuw werden bewoond.

Ontwikkeling van het Streekmuseum (1958 tot heden)
De weinig geruchtmakende verdwijning van een groot deel van de oude westelijke woonkern van Elsloo in 1935 tengevolge van de aanleg van het Julianakanaal, heeft bij de “verdreven” inwoners (waarvan dus een groot deel elders in de gemeente onderdak moest vinden) generaties lang grote indruk nagelaten en wellicht het gevoel voor geschiedenis aangescherpt (“toen en nu”).
Voor de ontwikkeling en beleidsvorming met betrekking tot het Museum is de gevonden huisvesting van essentiële betekenis geweest, zoals zich in de loop der jaren steeds duidelijker manifesteerde. Immers de ligging en de aard van deze huisvesting bracht met zich mee, dat het museumcomplex zelf met zijn directe omgeving in zijn uitwendige verschijningsvorm het karakter kreeg van een openluchtmuseum.

Een logische beslissing met betrekking tot de aard van de museuminrichting zelf kon nauwelijks tot een andere uitkomst leiden dan dat de voor handen lokaliteiten (twee eenvoudige, eeuwenlang bewoonde huisjes) zonder veel ingrepen bestemd zouden moeten worden in de oorspronkelijke zin en zoveel mogelijk een beeld moeten geven van: leven, wonen en werken in Elsloo (het Maasland) van 1650 tot 1950.

Een periode dus met een duidelijk af te bakenen verzamelrichting. Een homogene periode ook die vrijwel definitief is afgesloten met de doorbraak van het tijdperk van technologie, welvaart en ingrijpende cultuurveranderingen. Een lange periode die nog slechts bij weinigen uit eigen ervaring bekend is, maar een bijna volkomen vreemde wereld voor de jongeren van nu.... en zeker voor toekomstige generaties.
Het streekmuseum van Elsloo wil en kan de herinnering aan deze vroegere tijden bewaren uit respect voor onze voorouders, maar vooral ook om een zeer concreet beeld van onze geschiedenis te kunnen voorhouden aan nieuwere generaties, die vaak erg weinig weten van het verleden, van hun wortels. Zeker als men bedenkt dat wanneer het verleden niets betekent voor het heden, wat betekent het heden dan voor de toekomst?

IMG 4637 600x450

50 jarig jubileum 2009
In 2009 bestond het museum 50 jaar. Er werden verschillende evenementen georganiseerd om deze mijlpaal te vieren. Zo was er de onthulling van een plaquette met daarop de namen van de stichters van het museum.
Tijdens het Museum- en Monumentenweekend werd in en rondom het museum het verleden herleefd met straattheater door de vrijwilligers van het museum. Zij voerden de bezoekers terug naar het cultureel, religieus en huiselijk leven rond 1925.
Dit spel genaamd Aelse 1925 speelde zich af in en rondom het streekmuseum en was daarom dan ook geen gewoon toneelstuk, maar geeft de bezoeker een inkijk op de alledaagse gebeurtenissen uit vroegere tijden.
Tijdens het spel waren ook verschillende oude ambachten te zien, zoals dit gewoon was anno 1925 in een dorpje langs de Maaskant. De damesgroep “De Bésjen” uit Stein was ook van de partij; zij gaven een mooi beeld van de klederdracht in deze omgeving begin vorige eeuw. Op beide dagen mochten wij heel veel bezoekers verwelkomen: het was een groot succes!

Ter ere van het jubileumjaar schreven Harrie Strijkers en Guus Peters het boek: De stiefkoppige Maaskènters, een boek over leven en overleven in de Maaskant. Al enkele dagen na de presentatie in het Maaslandcentrum was er in de hele gemeente geen boek meer te krijgen. Er komt geen tweede druk van het boek; daarom kunt u het hier lezen en/of downloaden >

maaskentjers omslag400x502

Toekomst
De tuin van het museum heeft in 2015 plaats gemaakt voor de nieuwbouw die o.a. plaats gaat bieden aan de oorlogscollectie van plaatsgenoot Harie Rouvroye. Deze internationaal gewaardeerde collectie is door de heer Rouvroye aan ons museum geschonken, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

Dit bouwproject heeft jaren voorbereiding gekost vanwege de complexiteit van de bouw in deze monumentale omgeving. De start van het poject liep aanzienlijke vertraging op door politieke meningsverschillen over de financiering alsmede door ingediende bezwaarschriften. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen met de bouw en ook de plooien met de bezwaarmakers werden glad gestreken.

medewerkers museum 2010

een deel van de medewerkers in 2009: straattheater Aelse 1925 bij gelegenheid 50-jarig bestaan museum


Organisatie
Het bestuur en beheer van het museum is in handen van de Stichting Streekmuseum Elsloo; dat bestuursleden, een conservator en meerdere vrijwilligers telt. Zonder financiële ondersteuning zou de exploitatie, ondanks de vrijwillige inzet van alle medewerkers niet mogelijk zijn. Daarom is het museum afhankelijk van de jaarlijkse financiële subsidie van de Gemeente Stein alsmede van sponsors die incidenteel bijdragen leveren.
Als U op enige manier geïnteresseerd bent geraakt en sponsor van ons museum wilt worden, neem dan contact met ons op.

foto museum 153

Foto Leo Everard

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.