nlenfrde
  • anbi

Financieel 2018

 Financieel overzicht 2018            
             31.12.2018
             
  Liquide middelen         €   2.685,97
  Reserveringen         € 26.355,77
             
  Totaal         € 29.041,74
             
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2018            
  Baten          € 40.732,74
             
  Organisatiekosten    €   8.876,72      
  Accomodatiekosten   € 14.985,73      
  Herinrichtingskosten   € 48.878,75      
  Totaal uitgaven   € 72.741,20      
             
  Negatief saldo 2018   € -32.008,46      
             
  Totaal:    € 40.732,74     € 40.732,74
             

Toelichting op het financieel overzicht:

De opbrengsten bestaan uit de entreegelden voor individuele bezoekers, groepen, donaties, subsidies, sponsors, lezingen en kledingshows.
De reserveringen zijn bestemd voor de voorzetting inrichting van de nieuwbouw en ad hoc aankopen voor de collectie. Van deze reserveringen is in 2018 Eur 48.878,75 opgenomen.

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Streekmuseum route