nlenfrde

Financieel 2015-2016

 Financieel overzicht 2015            
             31.12.2015
             
   Liquide middelen          €     758,80
   Reserveringen          € 57.464,72
             
   Totaal         € 58.223,52 
             
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2015            
   Baten          € 23.978,51 
   Organisatiekosten     €   3.720,49      
   Accomodatiekosten    €   8.313,46      
   Positief saldo 2015     € 10.703,45      
             
   Totaal:     € 23.978,51     € 23.978,51 
             
 Financieel overzicht 2016            
             31.12.2016
             
   Liquide middelen         €   1.002,31
   Reserveringen         € 60.235,32
             
   Totaal         € 61.237,63
             
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2016            
   Baten          € 23.606,73 
   Organisatiekosten    €   9.404,51      
   Accomodatiekosten   € 11.188,11      
   Positief saldo 2016   €   3.014,11      
             
   Totaal:    € 23.606,73     € 23.606,73
             

Toelichting op het financieel overzicht:

De opbrengsten bestaan uit de entreegelden voor individuele bezoekers, groepen, donaties, subsidies, sponsors, lezingen en kledingshows.
De reserveringen zijn bestemd voor de inrichting van de nieuwbouw en ad hoc aankopen voor de collectie.

UA-12685895-1